Gasgrid Finland Oy

Verkkosivujen tekninen toteutus 2020,
Verkkosivu-uudistuksen suunnittelu ja toteutus 2021

Valtio-omisteisen Gasgrid Finland Oy:n verkkosivuston ensimmäinen versio julkaistiin 1.1.2020 yhtiön aloittaessa toimintansa. Vuoden 2021 syksyllä sivusto uudistettiin vastaamaan päivitetyn strategian tarpeita.

Yhtiö toimii Suomen kaasujärjestelmän järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana. Verkkosivut palvelevat Gasgrid Finlandin asiakkaita ja sidosryhmiä sekä kaasumarkkinasta muuten kiinnostuneita.

Ensimmäisen sivustoversion kohdalla vastasin sivuston teknisestä toteutuksesta, valmiin visuaalisen ilmeen mukaisesti. Toteutus tehtiin todella tiukalla aikataululla, mutta erinomaisesti toiminut yhteistyö asiakkaan kanssa mahdollisti joustavat ratkaisut ja tehokkaan etenemisen.

Vuoden 2021 aikana sivustolle toteutettiin yhtiön päivitetystä strategiasta nousseiden tarpeiden mukainen uudistus.
Uudistuksen tavoitteena oli kehittää verkkosivustoa vastaamaan ja tukemaan yrityksen päivitettyä strategiaa ja saattaa sivusto palvelemaan laajentunutta käyttäjäkuntaa tai heidän kasvanutta tiedontarvettaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi haluttiin kehittää sivuston käytettävyyttä ja kävijäpolkuja, sekä uudistaa sivuston ulkoasua ja visuaalisuutta kevyesti.

Uudistuksessa sekä suunnittelin että toteutin sivuston rakenteellisten ja visuaalisten uudistuksen. Yhtiön oma henkilöstö vastasi sisällön uudistuksesta ja sisällöntuotannosta.

Uudistuksen suunnittelu perustettiin projektin aikana toteuttamiemme kävijäseurannan, kävijäpalautteiden, sidosryhmäkyselyiden ja henkilöstön päivitysvastuullisten kanssa järjestämiemme workshopien tuloksille. Näin hyvillä pohjatiedoilla ja erinomaisen toimivalla yhteistyöllä yhtiön viestinnän kanssa uudistuksen suunnittelu ja toteutus oli selkeää ja tehokasta.

Uudistus sai erittäin hyvää palautetta sekä asiakkaalta että käyttäjiltä. Sivusto kehittyy ja laajenee jatkuvasti ja toteutus antaa tähän erinomaisen toimivat työkalut ja mahdollisuudet. Oma yhteistyöni Gasgridin kanssa jatkuu sekä tämän sivuston, että uusien projektien parissa.

Valtio-omisteinen Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa 1.1.2020 ja toimii Suomen kaasujärjestelmän järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana. Gasgrid Finland toimii monopoliasemassa kaasun siirtoverkkoliiketoiminnassa, jonka myötä Gasgridin liiketoiminta on vahvasti säänneltyä. Liiketoiminnan luonteen vuoksi Gasgrid Finlandin nettisivut toimivat erityisesti tietolähteenä, josta löytyy sekä tekniseen että kaupalliseen toimintaan liittyvä keskeinen tieto. Verkkosivut palvelevat Gasgrid Finlandin asiakkaita ja sidosryhmiä (mm. ministeriöitä, virastoja, kansallisia ja kansainvälisiä energiayhtiöitä) sekä kaasumarkkinasta muuten kiinnostuneita.
Projekti toteutettiin tiukassa aikataulupaineessa ja julkaistiin yhtiön aloittaessa toimintansa 1.1.2020. Sivuston ulkoasun toteutus valmiin visuaalisen ilmeen mukaiseksi loi mielenkiintoisia haasteita. Toteutusaikataulua haastoi myös projektin aikana tulleet muutokset ja ulkopuoliset tekniset haasteet, mutta erinomaisesti toiminut yhteistyö asiakkaan kanssa mahdollisti joustavat ratkaisut ja tehokkaan etenemisen.

”Parasta yhteistyössä on ehdottomasti ollut Annan erinomainen palveluasenne sekä sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Aito vuorovaikutteinen tekeminen on ollut antoisaa ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä Annan toimintaan.”

Virve Wright

Johtaja, Gasgrid Finland Oy

”Anna on asiantunteva ammattilainen, jonka kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti heti nettisivuprojektin alusta alkaen. Joustavuus ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa varmistivat aikataulussa pysymisen varsin tiukassa ja tarkkaan asetetussa aikataulussa. Annasta ja Annan tekemisestä välittyy aito tahtotila saada asiakkaan nettisivuista priimaa.”

Mika Myötyri

Gas Market Specialist, Gasgrid Finland Oy