Gasgrid Finland Oy

Verkkosivujen tekninen toteutus

Valtio-omisteinen Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa 1.1.2020 ja toimii Suomen kaasujärjestelmän järjestelmävastaavana siirtoverkonhaltijana. Gasgrid Finland toimii monopoliasemassa kaasun siirtoverkkoliiketoiminnassa, jonka myötä Gasgridin liiketoiminta on vahvasti säänneltyä. Liiketoiminnan luonteen vuoksi Gasgrid Finlandin nettisivut toimivat erityisesti tietolähteenä, josta löytyy sekä tekniseen että kaupalliseen toimintaan liittyvä keskeinen tieto. Verkkosivut palvelevat Gasgrid Finlandin asiakkaita ja sidosryhmiä (mm. ministeriöitä, virastoja, kansallisia ja kansainvälisiä energiayhtiöitä) sekä kaasumarkkinasta muuten kiinnostuneita.
Projekti toteutettiin tiukassa aikataulupaineessa ja julkaistiin yhtiön aloittaessa toimintansa 1.1.2020. Sivuston ulkoasun toteutus valmiin visuaalisen ilmeen mukaiseksi loi mielenkiintoisia haasteita. Toteutusaikataulua haastoi myös projektin aikana tulleet muutokset ja ulkopuoliset tekniset haasteet, mutta erinomaisesti toiminut yhteistyö asiakkaan kanssa mahdollisti joustavat ratkaisut ja tehokkaan etenemisen.

”Anna on asiantunteva ammattilainen, jonka kanssa yhteistyö sujui erinomaisesti heti nettisivuprojektin alusta alkaen. Joustavuus ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa varmistivat aikataulussa pysymisen varsin tiukassa ja tarkkaan asetetussa aikataulussa. Annasta ja Annan tekemisestä välittyy aito tahtotila saada asiakkaan nettisivuista priimaa.”

Mika Myötyri

Gas Market Specialist, Gasgrid Finland Oy